MKC Logo

曾服務於中國生產力中心臺中服務處勞工安全組 副管理師

經歷:     

華興製藥(股)公司           人事主辦
慧國工業(股)公司           人事總務專員
秉科實業有限公司         業務

林宥䋫 -相關文章

資料讀取中...
輔導諮詢